CORRECT! (8 points)
Round Wind:  :Ww:    Seat Wind:  :Ww:
:b6:
(not self drawn)
:b6: :b6: :d9: :d9:
:b4: :b5: :b6: :Ww: :Ww: :Ww: :b7: :b8: :b9:

 

PointsScoring ElementTiles
2Tile Hog:b6:
2Seat Wind:Ww: :Ww: :Ww:
2Prevalent Wind:Ww: :Ww: :Ww:
1Short Straight:b4: :b5: :b6: :b7: :b8: :b9:
1One Voided SuitEntire hand

 
Round Wind:  :We:    Seat Wind:  :We:
:c8:
(self drawn)
:b8: :b8: :c7: :c9:
:Dw: :Dw: :Dw: :Ws: :Ws: :Ws: :Ws: :Ww: :Ww: :Ww:
Not 8 points 8 points or more
permalink to this hand
new random hand
show scoring chart